Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Praca w PSP

2017-08-25 

Ogłoszenie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

w Państwowej Straży Pożarnej:

4 osoby

w zawodzie: strażak

docelowo: operator sprzętu specjalnego

System służby: zmianowy 24/48 godzin

oraz

1 osoba

w zawodzie: strażak

docelowo: starszy inspektor

System służby: codzienny 8 godzin

Więcej informacji:

Ogłoszenie i zasady naboru system zmianowy 24/48 godzin - do pobrania tutaj

Załączniki zmianowy 24/48 godzin - do pobrania tutaj

 

Ogłoszenie i zasady naboru system codzienny 8 godzin - do pobrania tutaj

Załączniki  codzienny 8 godzin - do pobrania  tutaj

 

Aktualizacja 07.09.2017 - I etap

Protokół z I etapu system zmianowy 24/48 godzin Plik

Protokół z I etapu system codzienny 8 godz. Plik

 

Aktualizacja 11.09.2017 - II etap - cześć 1

Protokół z II etapu cz. 1 system zmianowy 24/48 godzin Plik

Protokół z II etapu cz. 1 system codzienny 8 godz. Plik

 

Aktualizacja 13.09.2017 - II etap - cześć 2

Protokół z II etapu cz. 2 system zmianowy 24/48 godzin Plik

Protokół z II etapu cz. 2 system codzienny 8 godz. Plik

 

Aktualizacja 14.09.2017 - II etap - cześć 3

Protokół z II etapu cz. 3 system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Aktualizacja 14.09.2017 - 

Informacja dotycząca odwołania się kandydata od wyników postępowania rekrutacyjnego  system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Aktualizacja 18.09.2017 - 

Protokół dotyczący odwołania się kandydata od wyników postępowania rekrutacyjnego  system zmianowy 24/48 godzin Plik

Zawiadomienie Komendanta Miejskiego o odstąpieniu od dalszych czynności w stosunku do kandydatów system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Protokół z III etapu system codzienny 8 godz. Plik

 

Aktualizacja 20.09.2017 -

Protokół z IV etapu system codzienny 8 godz. Plik