Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Nabory archiwalne

 

01-02-2019

Ogłoszenie

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

w Państwowej Straży Pożarnej:

 

1 osoba

 

w zawodzie: strażak

docelowo: starszy specjalista w Wydziale Operacyjno Szkoleniowym

System służby: codzienny 8 godzinny

 

 

Ogłoszenie i zasady naboru system codzienny 8 godzinny - do pobrania tutaj

Załączniki codzienny 8 godzinny - do pobrania tutaj

 

Aktualizacja 22.02.2019 - I etap

Protokół z I etapu - system codzienny 8 godzinny Plik

 

Aktualizacja 25.02.2019 

Komunikat - Plik

 

Aktualizacja 26.02.2019 - II etap

Protokół z II etapu - system codzienny 8 godzinny Plik

 

Aktualizacja 01.03.2019 - III etap

Protokół z III etapu - system codzienny 8 godzinny Plik

 

Aktualizacja 04.03.2019 - IV etap

Protokół z IV etapu - system codzienny 8 godzinny Plik

 

Aktualizacja 21.03.2019 - V etap

Protokół z V etapu - system codzienny 8 godzinny Plik


 

16-07-2018

Ogłoszenie

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

w Państwowej Straży Pożarnej:

 

7 osób

 

w zawodzie: strażak

docelowo: operator sprzętu specjalnego

System służby: zmianowy 24/48 godzin

 

 

Ogłoszenie i zasady naboru system zmianowy 24/48 godzin - do pobrania tutaj

Załączniki zmianowy 24/48 godzin - do pobrania tutaj

 

Aktualizacja 02.08.2018 - I etap

Protokół z I etapu - system zmianowy 24/48 godzin Plik


Aktualizacja 03.08.2018 

Komunikat - Plik


Aktualizacja 08.08.2018 - II etap

 Protokół z II etapu - system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Aktualizacja 09.08.2018 - III etap

 Protokół z III etapu - system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Aktualizacja 14.08.2018 - IV etap

 Protokół z IV etapu - system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Aktualizacja 21.08.2018 - V etap

 Protokół z V etapu - system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Aktualizacja 19.11.2018 - VI etap

 Protokół z VI etapu - system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

30-10-2017

Ogłoszenie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów/kandydatek na stanowisko 

starszy specjalista ds. finansowych 

- praca w Korpusie Służby Cywilnej

 

Ogłoszenie i zasady naboru - do pobrania tutaj

Załącznik - do pobrania tutaj

Aktualizacja 14.11.2017 

Protokół z I etapu - st. specjalista ds finasów: Plik

Aktualizacja 17.11.2017

Protokół z II  i III etapu - st. specjalista ds finasów: Plik

Aktualizacja 20.11.2017

Wynik naboru - st. specjalista ds finasów: Plik


 

 

25-09-2017

Ogłoszenie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

w Państwowej Straży Pożarnej:

4 osoby

w zawodzie: strażak

docelowo: operator sprzętu specjalnego

System służby: zmianowy 24/48 godzin

 

Ogłoszenie i zasady naboru system zmianowy 24/48 godzin - do pobrania tutaj

Załączniki zmianowy 24/48 godzin - do pobrania tutaj

 

Aktualizacja 06.10.2017 - I etap

Protokół z I etapu - system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Aktualizacja 09.10.2017 - II etap - cześć 1

Protokół z II etapu cz. 1 - system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Aktualizacja 11.10.2017 - II etap - cześć 2

Protokół z II etapu cz. 2 - system zmianowy 24/48 godzin Plik


Aktualizacja 11.10.2017  Informacja!

Informacja dot. II etapu cz. 3 - system zmianowy 24/48 godzin Plik


Aktualizacja 12.10.2017 - II etap - cześć 3

Protokół z II etapu cz. 3 - system zmianowy 24/48 godzin Plik


Aktualizacja 17.10.2017 - III etap

Protokół z III etapu - system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Aktualizacja 23.10.2017 - IV etap

Protokół z IV etapu  system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Aktualizacja 17.11.2017 - V etap

Protokół z V etapu  system zmianowy 24/48 godzin Plik


 

2017-08-25 

Ogłoszenie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

w Państwowej Straży Pożarnej:

4 osoby

w zawodzie: strażak

docelowo: operator sprzętu specjalnego

System służby: zmianowy 24/48 godzin

oraz

1 osoba

w zawodzie: strażak

docelowo: starszy inspektor

System służby: codzienny 8 godzin

Więcej informacji:

Ogłoszenie i zasady naboru system zmianowy 24/48 godzin - do pobrania tutaj

Załączniki zmianowy 24/48 godzin - do pobrania tutaj

 

Ogłoszenie i zasady naboru system codzienny 8 godzin - do pobrania tutaj

Załączniki  codzienny 8 godzin - do pobrania  tutaj

 

Aktualizacja 07.09.2017 - I etap

Protokół z I etapu system zmianowy 24/48 godzin Plik

Protokół z I etapu system codzienny 8 godz. Plik

 

Aktualizacja 11.09.2017 - II etap - cześć 1

Protokół z II etapu cz. 1 system zmianowy 24/48 godzin Plik

Protokół z II etapu cz. 1 system codzienny 8 godz. Plik

 

Aktualizacja 13.09.2017 - II etap - cześć 2

Protokół z II etapu cz. 2 system zmianowy 24/48 godzin Plik

Protokół z II etapu cz. 2 system codzienny 8 godz. Plik

 

Aktualizacja 14.09.2017 - II etap - cześć 3

Protokół z II etapu cz. 3 system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Aktualizacja 14.09.2017 - 

Informacja dotycząca odwołania się kandydata od wyników postępowania rekrutacyjnego  system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Aktualizacja 18.09.2017 - 

Protokół dotyczący odwołania się kandydata od wyników postępowania rekrutacyjnego  system zmianowy 24/48 godzin Plik

Zawiadomienie Komendanta Miejskiego o odstąpieniu od dalszych czynności w stosunku do kandydatów system zmianowy 24/48 godzin Plik

 

Protokół z III etapu system codzienny 8 godz. Plik

 

Aktualizacja 20.09.2017 -

Protokół z IV etapu system codzienny 8 godz. Plik