Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

OSP

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY!!! OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY!!!
Informacja dotycząca organizacji szkoleń w miesiącu wrześniu i październiku 2020 r.
Pluton WOO Kalisz Pluton WOO Kalisz
Pluton WOO Kalisz
Platforma internetowa dla członków OSP Platforma internetowa dla członków OSP
Platforma internetowa do samodzielnej nauki
Organizacja szkoleń członków OSP Organizacja szkoleń członków OSP
Terminarz, wymagane dokumenty i szczegółowe zasady organizacji szkoleń OSP
Materiały na szkolenia Materiały na szkolenia
Materiały dla uczestników szkoleń OSP
Dotacja dla jednostek OSP news
Dotacja dla jednostek OSP
Inspekcje got. operacyjnej OSP w ksrg Inspekcje got. operacyjnej OSP w ksrg
Kryteria oceny i sposób przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do ksrg
Normatyw wyposażenia OSP - wytyczne Normatyw wyposażenia OSP - wytyczne
Wilekopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu przedstawił „Wytyczne do opracowania na szczeblu powiatowym normatywów wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego dla województwa wielkopolskiego”.
Terminarz zawodów OSP na 2019 r. Terminarz zawodów OSP na 2019 r.
Decyzja Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu
Dofinansowania jednostek KSRG Dofinansowania jednostek KSRG
Informacje dotyczące dofinansowania Jednostek OSP w KSRG. 
Zasady postępowania błonkoskrzydłe Zasady postępowania błonkoskrzydłe
Zasady obowiązujące w zakresie postepowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.