Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

OSP

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY!!! OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY!!!
W planie pracy Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu na rok 2018, uwzględniono przeprowadzenie jednego szkolenia dla dowódców OSP oraz dwóch szkoleń podstawowych OSP.
Organizacja szkoleń członków OSP Organizacja szkoleń członków OSP
Terminarz, wymagane dokumenty i szczegółowe zasady organizacji szkoleń OSP
Materiały na szkolenia Materiały na szkolenia
Materiały dla uczestników szkoleń OSP
Inspekcje got. operacyjnej OSP w ksrg Inspekcje got. operacyjnej OSP w ksrg
Kryteria oceny i sposób przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do ksrg
Terminarz zawodów OSP na 2017 r. Terminarz zawodów OSP na 2017 r.
Decyzja Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu oraz tabela liczenia wieku dla MDP
Turniej Wiedzy Pożarniczej news
Informacja dotycząca eliminacji powiatowych XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2017
Normatyw wyposażenia OSP - wytyczne Normatyw wyposażenia OSP - wytyczne
Wilekopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu przedstawił „Wytyczne do opracowania na szczeblu powiatowym normatywów wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego dla województwa wielkopolskiego”.
Dofinansowania jednostek KSRG Dofinansowania jednostek KSRG
Informacje dotyczące dofinansowania Jednostek OSP w KSRG. 
Zasady postępowania błonkoskrzydłe Zasady postępowania błonkoskrzydłe
Zasady obowiązujące w zakresie postepowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP
Link zewnętrzy do serwisu internetowego Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu