Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zasady postępowania błonkoskrzydłe

Zasady Komendanta Głównego PSP dotyczące interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych. 

wytyczne.pdf