Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Materiały na szkolenia

Materiały dla uczestników szkoleń OSP

 

Szkolenie strażaków ratowników OSP część 1

Nr tematu Temat wykładu Ilość godzin Pobieranie
1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych 1 pobierz
2 Służba wewnętrzna. Musztra 1 pobierz
3 Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy 2 pobierz
4 Drabiny pożarnicze 1 pobierz
5 Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany 2 pobierz
6 Proces spalania, a pożar 1 pobierz
7 Zadania strażaków w zastępie 1 pobierz
8 Podstawy organizacji akcji gaśniczej 1 pobierz
9 Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych 2 pobierz
10 Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze 2 pobierz
11 Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia 1 pobierz
12 Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń 3 pobierz
13 Łączność bezprzewodowa i alarmowanie 1 pobierz
1-13 Wykaz tematów 19 pobierz

Szkolenie strażaków ratowników OSP część 2

Nr tematu Temat wykładu Ilość godzin Pobieranie
1 Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej 1 pobierz
2 Rozwój pożaru
Pożar choinki - film
1 pobierz
3 Taktyka gaszenia pożarów 2 pobierz
4 Sprzęt ochrony dróg oddechowych 4 pobierz
5 Ratowniczy sprzęt mechaniczny 3 pobierz
6 Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP
w czasie działań chemiczno - ekologicznych
1 pobierz
7 Elementy pierwszej pomocy 1 pobierz
1-7 Wykaz tematów 13 pobierz

Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodzowych oraz ratownictwa na wodzie.  

 

Nr tematu Temat wykładu Ilość godzin Pobieranie
1 Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii 1 pobierz
2 Działania ratownicze i zabezpieczające 2 pobierz
3 Usuwanie skutków powodzi 1 pobierz
4 Sprzęt ratownictwa wodnego 1 pobierz
5 Czynności członka załogi łodzi ratowniczej 1 pobierz
6 Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom 1 pobierz
7 Lokalizacja i wydobywanie zwłok 1 pobierz
8 Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią 1 pobierz
9 Działania ratownicze na lodzie 2 pobierz
1-9 Wykaz tematów 11 pobierz

 

Szkolenie dowódców OSP

Nr tematu Temat wykładu Ilość godzin Pobieranie
1 Organizacja ochrony przeciwpożarowej 2 pobierz
2 Kierowanie działaniami gaśniczymi 2 pobierz
3 Działania gaśnicze 3 pobierz
4 Działania ratownictwa na drodze 2 pobierz
5 Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania 1 pobierz
6 Organizacja szkoleń doskonalących w OSP 1 pobierz
7 Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych 1 pobierz
8 Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno Technicznych OSP (JOT OSP) 2 pobierz
1-8 Wykaz tematów 14 pobierz

 

 

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla OSP

 

Nr tematu Temat wykładu Ilość godzin Pobieranie
1 Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny 1 pobierz
2 Budowa pojazdów samochodowych 2 pobierz
3 Hydrauliczne urządzenia ratownicze 1 pobierz
4 Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach 1 pobierz
5 Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów 2 pobierz
6 Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych 1 pobierz
7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych 2 pobierz
1-7 Wykaz tematów 10 pobierz

 

Szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

 

Nr tematu Temat wykładu Ilość godzin Pobieranie
1 Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego 2 pobierz
2 Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych 2 pobierz
3 Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych 1 pobierz
4 Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp. 3  
5 Obsługa techniczna samochodów pożarniczych 1 pobierz
6 Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu 1  
7 Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych. 2 pobierz
8 Konserwacja i eksploatacja pił 2 pobierz
9 Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych 2 pobierz
10 Łączność i alarmowanie 1 pobierz
1-10 Wykaz tematów 17 pobierz

 

 

 

Szkolenie naczelników OSP

Nr tematu Temat wykładu Ilość godzin Pobieranie
1 Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP 2 pobierz
2 Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP 1 pobierz
3 Wybrane zagadnienia operacyjne 4 pobierz
4 Ceremoniał pożarniczy 2 pobierz
5 Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP 2 pobierz
6 Zaplecze logistyczne OSP 1 pobierz
7 Propaganda z zakresu ochrony przeciwpozarowej 1 pobierz
1-7 Wykaz tematów 13 pobierz