Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY!!!

Komenda Miejska informuje, że w związku obniżeniem obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną KM PSP w Kaliszu planuje w miesiącach wrześniu i październiku b.r. przeprowadzić 2 kursy podstawowe dla strażaków ochtników powiatu kaliskiego zgodnie z poniższym przydziałem miejsc dla poszczególnych gmin:

Blizanów - 8 druhów

Brzeziny - 5 druhów

Ceków Kolonia - 6 druhów

Godziesze Wielkie - 8 druhów

Kalisz - 6 druhów

Koźminek - 5 druhów

Lisków - 5 druhów

Mycielin - 5 druhów

Opatówek - 8 druhów

Szczytniki - 8 druhów

Stawiszyn - 4 druhów

Żelazków - 7 druhów

Komendaci Gminni ZOSP odpowiedzialni są za przydzielenie poszczególnych miejsc do jednostek OSP oraz przekazanie informacji do KM PSP w Kaliszu - Wydział Operacyjno Szkoleniowy do 20 lipca 2020 r.

 

Nadal aktualne są informacje dotyczące badań lekarskich i KPP

Informujemy, że ważność badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych, które skończyły się po 7 marca 2020 r. została przedłużona do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli członek OSP posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytułu ratownika którego ważność kończyła się 14 marca 2020 r. lub później to ważność ta zostaje przedłużona do 60 dni od dnia odwołania tego stanu.