Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Organizacja szkoleń członków OSP

 WYMAGANE DOKUMENTY:

Do udziału w szkoleniach, niezbędne są następujące dokumenty:

1. KARTA SKIEROWANIA (pdf) link lub KARTA SKIEROWANIA (word) link

Zasady wypełniania karty skierowania:

  • wypełniamy czytelnym drukowanym pismem,
  • czytelny podpis słuchacza o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • podpisy i pieczecie dwóch osób pod oświadczeniem karty skierowania (wójt, naczelnik OSP).
  • do skierowania należy dołączyć ksero ważnych badań lekarskich

2. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE link

3. KOMORA DYMOWA  

Dla strażaków z powiatu kaliskiego ćwiczenia są realizowane w komorze, która znajduje się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Stefana Batorego 21.
Szczegółowy przebieg ćwiczeń w komorze dymowej można obejrzeć tutaj

 

_________________________________________________________________


SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ:

Zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. Komendant Główny PSP wprowadził do stosowania nowe zasady szkoleń członków OSP. Materiały w tym zakresie dostępne są na stronie http://www.straz.gov.pl/,  z którymi mozna zapoznać się pod adresem: link

Zaświadczenia wydane na podstawie szkoleń realizowanych zgodnie z programem z 2006 r. są ważne i nie wymagają recertyfikacji.

1.  Zakres szkolenia podstawowego obejmuje następującą tematykę:

  • podstawowe czynności z zakresu ratownictwa technicznego,
  • podstawowe czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych,
  • zasady pracy w radiowej sieci UKF PSP,
  • wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze.
  • udział w ćwiczeniach w komorze dymowej.

Według obowiązujących zasad, tematy z zakresu ratownictwa technicznego i działań przeciwpowodziowych są włączone do szkolenia podstawowego w ramach jednego programu.

Zajęcia praktyczne (test wydolnościowy i ćwiczenia) w ramach tematyki „Sprzęt ochrony dróg oddechowych” są realizowane w trakcie ćwiczeń w komorze dymowej. 

Podsumowując, szkolenie w zakresie podstawowym trwa 126 godzin lekcyjnych.

2. Szkolenia na poziomie specjalistycznym powinny być realizowane przez szkoły i komendy wojewódzkie PSP. W chwili obecnej nie posiadamy informacji dotyczącej planów realizacji szkoleń w bieżącym roku.

3. Szkolenia na poziomie dowódczym powinny być realizowane przez szkoły i komendy wojewódzkie PSP. W chwili obecnej nie posiadamy informacji (decyzji) dotyczącej realizacji szkoleń w bieżącym roku.

Aktualizacja, 30 stycznia 2018 r.