Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Dofinansowania jednostek KSRG

Do pobrania aktywne wnioski dofinansowania Jednostek OSP w KSRG.

Wniosek - wydatki bieżące

Wniosek - wydatek inwestycyjny

 

Dotacja dla jednostek włączonych do KSRG na 2019 rok.

Zakres przedmiotowy dotacji

Opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla OSP