Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Strategia rozwoju na lata 2011-2020

W dniu 17 grudnia 2010 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu, nastąpiło uroczyste podpisanie i zaakceptowanie "Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego na lata 2010 - 2020" przez Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza i Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala w obecności Z-cy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Lecha Janiaka oraz Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu st. bryg. Wieńczysława Prokopa.

Podpisany dokument jest strategią, planem na najbliższe 10 lat, zawierającym główne cele i zadania, trendy rozwojowe związane bezpośrednio z ratownictwem i ochroną przeciwpożarową dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Przyjęty katalog zadań przewidzianych do realizacji w najbliższym 10-leciu powinien spowodować jeszcze lepsze funkcjonowanie szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.

Strategia rozwoju ratownictwa i ochrony przeciw- pożarowej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego na lata 2010 - 2020
Plik PDF do pobrania