Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Wydziały, sekcje

Wydział operacyjno - szkoleniowy

Naczelnik Wydziału

mł. bryg. mgr Radosław MAREK
tel. 062 76 54 220


Wydział kontrolno – rozpoznawczy

p. o. Naczelnika Wydziału

mł. kpt. mgr  Damian KNOP
tel. 062 76 54 211

 

Wydział kwatermistrzowsko - finansowy

Naczelnik Wydziału
mł. kpt. mgr inż. Albert FAMULSKI
tel. 062 76 54 243

p.o. Główny księgowy
st. str. mgr Adam WYSOCKI
tel. 062 76 54 240

Sekcja kadr i organizacji

Kierownik sekcji 
mł. kpt. mgr inż. Kamil KOZELAN
tel. 062 76 54 230

 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1

Dowódca
kpt. mgr inż. Grzegorz KUŚWIK
tel.062 76 54 261

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2

Dowódca 
bryg. inż. Grzegorz ORLIKOWSKI
tel. 062 76 54 264