Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

JRG

JRG nr 1 JRG nr 1
Szczegółowe informacje o Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1: ul. Nowy Świat 40-42, telefon: /62/ 76-54-260, /62/ 76-54-261
JRG nr 2 JRG nr 2
Szczegółowe informacje o Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2: ul. Częstochowska 140,  telefon: /62/ 33-24-242