Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

JRG

JRG nr 1 JRG nr 1
Szczegółowe informacje o Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1, ul Nowy Świat 40-42,  telefon: /62/ 76-54-260, /62/ 76-54-261
JRG nr 2 JRG nr 2
Szczegółowe informacje o Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2, ul. Częstochowska 140,  telefon: /62/ 76-54-264, /62/ 76-54-269