Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

JRG nr 2

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2, ul. Częstochowska 140

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:
bryg. inż. Grzegorz Orlikowski

Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:

p.o. asp. sztab. Robert Radziszewski 


tel. /62/ 33 24 242
adres e-mail: jrg2kalisz@psp.wlkp.pl

Do zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej należy:

 1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń.
 2. Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych.
 3. Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby.
 4. Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych.
 5. Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych.
 6. Przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym.
 7. Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń.
 8. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym udział w ćwiczeniach na obiektach.
 9. Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG.
 10. Prowadzenie doskonalenia zawodowego.
 11. Udział w aktualizacji:
     a) stanu gotowości operacyjnej,
     b) procedur ratowniczych,
     c) dokumentacji operacyjnej.
 12. Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.
 13. Powierzchnia obszaru chronionego – 550,880 km2.
 14. Liczba mieszkańców w obszarze chronionym – 54 070 osób.

Rejon działania JRG nr 2 obejmuje:

miasto:

 • Kalisz  w granicach administracyjnych (za wyłączeniem obszaru własnego działania określonego dla JRG nr 1)


gminy:

 • Brzeziny, 
 • Godziesze Wielkie, 
 • Opatówek,
 • Szczytniki,

Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze:

SLRr - Samochód specjalny, lekki, rozpoznawczo - ratowniczy Volkswagen Amarok - pojazd wyposażony w silnik Td poj. 3,0 o mocy 163 KM. Używany w jednostce do drobnych miejscowych zagrożeń, również jako operacyjny dla d-ców JRG

GCBA 5/32 - Samochód gaśniczy, ciężki. MAN TGM 18.340 - samochód gaśniczy zbudowany na podwoziu "Mana" przez firmę Stolarczyk z Kielc, posiada zbiornik na wodę o pojemności 5000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 litrów, autopompę dwuzakresową nisko i wysokociśnieniową. Obsada 6 ratowników. W JRG nr 2 używany jako samochód pierwszego rzutu do prowadzenia samodzielnie akcji ratowniczo gaśniczych oraz współdziałania z innymi jednostkami.

GCBA 9,5/60 - Samochód gaśniczy, ciężki. MAN TGA 26.430 - samochód gaśniczy zbudowany na podwoziu "Mana", przez firmę Stolarczyk z Kielc, posiada zbiornik na wodę o pojemności 9500 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 900 litrów, autopompę niskociśnieniową do 16 atmosfer o wydajności 6000 litrów na minutę. Obsada 3 ratowników. W JRG nr 2 używany jako samochód drugiego rzutu do prowadzenia dużych akcji ratowniczo-gaśniczych oraz współdziałania z innymi jednostkami

SH 24 - Samochód specjalny, podnośnik. VOLVO FL6 - podnośnik hydrauliczny z drabiną o maks. wysięgu 24 m. Zbudowany przez firmę Bumar Koszalin. Może podawać środki gaśnicze poprzez stałą instalację gaśniczą. W czasie akcji używany do prowadzenia prac na wysokości, ewakuacji poszkodowanych itp.

SLRChem - Samochód specjalny, lekki, ratownictwa chemicznego. Mercedes Sprinter 312D - samochód zbudowany przez firmę Schmitz. Wyposażony m.in. w pompy do materiałów niebezpiecznych i paliw, ubrania gazoszczelne, sprzęt uszczelniający oraz pomiarowy.

PSZap - przyczepa z zaporą przeciwolejową - lekka parkanowa zapora pływająca o długości 190 m umiejscowiona na zwijadle. Stosowana jest do ograniczania i usuwania rozlewów olejowych z powierzchni wody.

PSRch - przyczepa chemiczno-ekologiczna - wyposażona jest w sprzęt służący do likwidacji zdarzeń związanych z ratownictwem chemiczno-ekologicznym między innymi sprzęt ochronny ratowników (aparaty powietrzne, różnorodne ubrania ochronne), sprzęt do zbierania rozlewisk olejowych na ciekach i akwenach wodnych, pompy do substancji chemicznych i ropopochodnych

PPł – przyczepa  wyposażona w czteroosobową łódź aluminiową, posiadającą silnik Mercury o mocy 15 KM, wykorzystywana jest podczas sprawiania zapory oraz do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych.