Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

JRG nr 1

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1, ul Nowy Świat 40-42

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:
kpt. mgr inż. Grzegorz Kuświk


Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:
mł. bryg. inż. Robert Kurcbach

tel. /062/ 76-54-260, /062/ 76-54-261
adres e-mail: jrg1kalisz@psp.wlkp.pl

Do zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej należy:

 

 1. Organizowanie i prowadzenie akcji aetowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń.
 2. Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych.
 3. Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby.
 4. Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych.
 5. Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych.
 6. Przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym.
 7. Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń.
 8. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym udział w ćwiczeniach na obiektach.
 9. Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG.
 10. Prowadzenie doskonalenia zawodowego.
 11. Udział w aktualizacji:
  a) stanu gotowości operacyjnej,
  b) procedur ratowniczych,
  c) dokumentacji operacyjnej.
 12. Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.
 13. JRG nr 1 specjalizuje się w zakresie ratownictwa wysokościowego. 
 14. Powierzchnia obszaru chronionego - 713,64 km2.
 15. Liczba mieszkańców w obszarze chronionym – 144 880 osób.

Rejon działania JRG nr 1 obejmuje:

miasta:

 • Kalisz  w granicach administracyjnych (za wyłączeniem obszaru własnego działania określonego dla JRG nr 2),
 • Stawiszyn.


gminy:

 • Blizanów,
 • Ceków,
 • Stawiszyn,
 • Lisków,
 • Koźminek,
 • Mycielin,
 • Żelazków

Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze:

GBA 2,5/16+4 Mercedes-Benz Atego – średni samochód gaśniczy, zbiornik z 2500 l wody, zbiornik z 250 l środka pianotwórczego, autopompa dwuzakresowa o wydajności 1600 l/min - 8 bar, 400l/min - 40 bar. Silnik MB o mocy 300 KM, podwozie 4x4, zabudowa nadwozia PW "BOCAR", kabina 1+1+4, 

GCBA 5/32+4 Scania – samochód ciężki, gaśniczy na podwoziu Scania. Pojemność zbiornika wodnego to 5000 l, a zbiornika pianotwórczego 700 l. Wydajność autopompy wynosi 3200 l/min, 400l/min - 40 bar, wyposażony w system piany sprężonej. Silnik o mocy 410 KM, podwozie 4x4, zabudowa nadwozia PW "BOCAR", kabina 1+1+4, 

SD-37 - Samochód specjalny z drabiną mechaniczną, wysuw przęseł: 37 m, załoga: 1 + 2, napęd: 4x2. Wyposażenie: Zestaw ratownictwa wysokościowego, aparaty powietrzne nadciśnieniowe FENZY, agregat prądotwórczy, armatura wodna, nosze do mocowania na koszu.

SLRW Mercedes Sprinter - posiada napęd 4x4 oraz silnik o mocy 190 KM. Jest wyposażony w niezbędny sprzęt umożliwiający pracę nurków pod wodą


SDiŁ Mercedes Sprinter - samochód dowodzenia i łączności jest przeznaczony do zapewnienia łączności na potrzeby kierującego działaniami w czasie prowadzenia dużych akcji ratowniczych. Wyposażony jest w najnowocześniejsze urządzenia łączności radiowej i sprzęt teleinfotrmatyczny

GCBM 22/16 Tatra – ciężki samochód gaśniczy cysterna, zbiornik wody 22000 litrów, motopompa FOX Rosenbauer o wydajności 1600 l/min, kabina 1+1, napęd 6x6.

GLBA Iveco – lekki samochód ratownictwa technicznego przeznaczony na podwoziu IVECO Daily, kabina 1+5, zbiornik wodny o pojemności 1000 dm3, 100 dm3 środka pianotwórczego. Wyposażony w autopompę o wydajności 105 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar. 

 

SLRWys Ford Ranger - samochód przeznaczony dla specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego działającej przy JRG nr 1. Posiada napęd 4x4 oraz silnik o mocy 150 KM. Jest wyposażony w sprzęt  do działań z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie specjalistycznym

SLRr - Samochód specjalny, lekki, rozpoznawczo - ratowniczy Volkswagen Amarok - pojazd wyposażony w silnik Td poj. 3,0 o mocy 163 KM. Używany w jednostce do drobnych miejscowych zagrożeń, również jako operacyjny dla d-ców JRG

PPł – Przyczepa z łodzią aluminiową płaskodenną - maksymalne obciążenie 560 kg lub 5 osób, silnik o mocy 20 KM MARINER-JET strugowodny, służy do przewozu nurków i innego sprzętu ratowniczego