Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Poczet Komendantów

Poczet Komendantów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Komendant Zastępca Komendanta
Data sprawowania urzędu (nazwa urzędu) Stopień, imię
i nazwisko
Data sprawowania urzędu Stopień, imię
i nazwisko
Miejskie Pogotowie Zawodowe Straży Pożarnej      
01.01.1949 – 1953 ppor. poż. Leonard Tomaszewski    
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Miejska Komenda Straży Pożarnych      
1953 – 1959 ppor.poż. Walenty Tułaziński    
Powiatowa Komenda Straży Pożarnych      
1959 – 1962 kpt. poż. Henryk Kozyra 1959 - 1962 ppor. poż. Walenty Tułaziński
Miejska Komenda Straży Pożarnych      
1962 – 1973 kpt. poż. Józef Jędrych    
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
Powiatowa Komenda Straży Pożarnych
     
1951 – 1959 i 1969 – 1972 kpt. poż.Henryk Kozyra 1951 - 1952 ppor. poż. Walenty Tułaziński
1972 – 1973 mjr. poż. Zygmunt Leszczyński 1961 - 1962 kpt. poż. Józef Jędrych
Powiatowa Komenda Straży Pożarnych      
1974 – 1975 mjr. poż. Zygmunt Leszczyński    
Komenda Zawodowej Straży Pożarnej      
1974 – 1976 ppłk. poż. Józef Jędrych    
1980 – 1990 kpt. poż. Andrzej Raszewski    
1990 – 1992 st.bryg. Wojciech Jędrych 1990 - 1992 ppor. poż. Wieńczysław Prokop
Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej      
1992 – 1993 mł.bryg. Ryszard Frątczak 1992 - 1993 st. kpt. Wieńczysław Prokop
1993 – 1998 st.kpt. Wieńczysław Prokop 1994 - 1998 kpt. Paweł Sobczak
Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych      
1975 – 1992 st.bryg. Zygmunt Leszczyński 1975 - 1979 ppłk. poż. Ryszard Kurzawski
    1979 - 1992 st.bryg. Tadeusz Mikucki
    1982 - 1990 st.bryg. Wojciech Jędrych
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej      
1992 – 1992 p.o. st.bryg. Tadeusz Mikucki 1992 - 1992 st.bryg. Zygmunt Leszczyński
1992 – 1994 st.bryg. Zygmunt Leszczyński 1992 - 1992 st.bryg. Tadeusz Mikucki
1994 – 1998 bryg. Ryszard Frątczak 1993 - 1993 mł.bryg. Jarosław Wałek
    1994 - 1995 bryg. Henryk Cichosz
    1995 - 1998 bryg. Krzysztof Bała
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej      
1999 - 2016 st. bryg. Wieńczysław Prokop 1999 - 2006 bryg. Paweł Sobczak
    2006 - 2017 bryg. Marek Burzyński
2016 - nadal st. kpt. Sławomir Kotoński 2017 - nadal bryg.Dariusz Byliński