Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła nr 8

Zgodnie ze statutem ZEIRP RP w dniu 17 stycznia 2015r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze połączone ze spotkaniem  noworocznym. Spotkanie odbyło się w restauracji  Komoda Club przy ul. Niecałej w Kaliszu.

Spotkanie otworzył Prezes Koła Julian Kaleta, który przywitał zaproszonych gości a prowadzenie zebrania przekazał kol. Tadeuszowi Mikuckiemu.

Po wysłuchaniu sprawozdania Prezesa z działalności Koła oraz odczytaniu Protokołu Komisji Rewizyjnej dokonano wyboru nowego Zarządu Koła  Nr 8 ZEIRP RP w Kaliszu.

Wynik jawnych wyborów jest następujący:

 1. Julian Kaleta  - Prezes
 2. Karol Naglik – Wiceprezes
 3. Marek Orkowski – Wiceprezes
 4. Sekretarz – Tadeusz Wypych
 5. Skarbnik – Tadeusz Dębowy
 6. Marek Mikołajczyk – członek Zarządu
 7. Stanisław Baran – członek Zarządu
 8. Kronikarz – Maria Baran

Skład Komisji Rewizyjnej;

 1. Paweł Mularczyk – Przewodniczący
 2. Mirosław Kozica – Sekretarz
 3. Józef Grzesiak – Członek

Dokonano wyboru Delegatów na Zjazd Wojewódzki Delegatów w Poznaniu z  Koła nr . 8 w Kaliszu

 1. Julian Kaleta
 2. Karol Naglik
 3. Marek Orkowski
 4. Marek Mikołajczyk
 5. Mikucki Tadeusz
 6. Mularczyk Paweł

Następnie głos zabrali składając życzenia i gratulacje zaproszeni gości w osobach;

Komendant Miejski PSP w Kaliszu Wieńczysław Prokop, Członek Zarządu Wojewódzkiego Ryszard Frątczak oraz przedstawiciele Policji i Centralnej Szkoły Służby Więziennej.

Po części oficjalnej  zebrania rozpoczęła się zabawa taneczna.