Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zarząd Koła

Zarząd Koła nr 8 został powołany decyzją walnego sprawozdawczo - wyborczego zebrania w dn. 17 stycznia 2015r.

Skład Zarządu:

 • Julian Kaleta - Prezes, kontakt tel.: 889 82 70 19,
  e-mail: julian@poczta.pl
 • Karol Naglik - Wiceprezes
 • Marek Orkowski - Wiceprezes
 • Tadeusz Wypych - Sekretarz
 • Stanisław Dębowy - Skarbnik
 • Marek Mikołajczyk - członek zarządu
 • Stanisław Baran - członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Paweł Mularczyk - Przewodniczący
 • Mirosław Kozica - członek komisji
 • Józef Grzesiak - członek komisji

Ponadto decyzją Zarządu funkcję kronikarza powierzono Pani Marii Baran.