Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kola nr 8

W dniu 17 grudnia 2010r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 8 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliszu, w którym uczestniczyło ogółem 114 osób.

W spotkaniu tym orócz emerytów i członków Koła udział wzięli zaproszeni goście w osobach:

 • kol. Zygmunt Leszczyński - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Poznaniu,
 • st. bryg. mgr inż. Wieńczysław Prokop - Komendant Miejski PSP w Kaliszu,
 • kpt. mgr Radosław Marek - Kierownik sekcji ds. kadr i organizacji KM PSP,
 • st. kpt inż. Grzegorz Orlikowski - Dowódca JRG nr 2,
 • asp. sztab. Krzysztof Knop - Z-ca Dowodcy JRG nr 2,

Przedstawiciele służb mundurowych w osobach:

 • Józef Kaszczyk - Zastępca Przewodniczący Zarządu Głównego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Łodzi,
 • Krzysztof Jackowski - Przewodniczący Zarządu Koła Terenowego w COSSW w Kaliszu,
 • Ryszard Strugliński - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Poznaniu,
 • Zbigniew Gąsiorek - Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych w Kaliszu,
 • Jan Stasiełuk - Prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu.

Na zebraniu złożono sprawozdania z prac zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej, na której wniosek udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Dokonano wyboru nowych władz Koła, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów,


Po przeprowadzono wyborów do Zarządu Koła nowe nowe władze ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Koła:

 • Julian Kaleta - Prezes
 • Karol Naglik - Wiceprezes
 • Tadeusz Wypych - Sekretarz
 • Elżbieta Władkowska - Skarbnik
 • Danuta Łusiak - Kronikarz
 • Marek Orkowski - członek zarządu
 • Józef Porada - członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Zygmunt Leszczyński - Przewodniczący
 • Marek Mikołajczyk - członek komisji
 • Stanisław Dębowy - członek komisji

Delegatami na Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów RP w Poznaniu zostali:

 • Zygmunt Leszczynski
 • Jan Maciej Paszyn
 • Marek Orkowski
 • Jozef Porada
 • Karol Naglik

Dotychczasowy Prezes naszego Koła kol. Jan Maciej Paszyn uchwałą walnego zebrania został uhonorowany godnością "Honorowy Prezes Koła nr 8 w Kaliszu. Po zakończeniu obrad odbył się wspólny posiłek.