Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

V Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP

W dniu 27 marca 2015 r. w hotelu IKAR przy ul. Kościuszki 118 w Poznaniu odbył się V Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP .

W zjeździe wzięli udział wybrani w Kołach z terenu wielkopolski delegaci  oraz Prezesi Kół nie będący delegatami.

Zjazd odbył się wg. Następującego porządku obrad:

  • Otwarcie Zjazdu
  • Wybór  Przewodniczącego, Sekretarzy i Komisji Zjazdowych
  • Przyjęcie porządku i regulaminu obrad – stwierdzenie prawomocności obrad
  • Sprawozdania: Prezesa ZW, Skarbnika i Przewodniczącego WKR
  • Wystąpienia zaproszonych gości i delegatów
  • Dyskusja
  • Wybory: do Zarządu Wojewódzkiego, do Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Krajowy
  • Przyjęcie Uchwał
  • Wolne głosy i wnioski, sprawy różne

Skład Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu wybrany w dniu 27 marca 2015 r.

Lp.

Funkcja w ZW

Nazwisko i Imię

Koło

1

Prezes

Marian Puziak

Poznań,

2

Wiceprezes

Ryszard Frątczak

Ostrów Wlkp;

3

Wiceprezes

Ryszard Urbański

Trzcianka

4

Sekretarz

Władysław Kaczmarek

Poznań,

5

Skarbnik

Mirosława Miętkiewska

Poznań

6

Członek

Hanna Świtaj

Konin

7

Członek

Henryk Miller

Leszno

8

Członek

Paweł Mularczyk

Kalisz

9

Członek

Andrzej Kacprzak

Złotów

10

Członek

Andrzej Russek

Turek

11

Członek

Hieronim Schwarz

Kościan

12

Członek

Kazimierz Kucierski

Poznań

 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Lp.

Funkcja w WKR

Nazwisko i Imię 

1

Przewodniczacy

Mirosław Maćkowiak

Gostyń

2

Wiceprzewodniczący

Zygmunt Antoszewski

Trzcianka

3

Sekretarz

Natalia Małecka

Konin

4

członek

Aurelia Burzawa-Maik

Środa Wlkp.

5

członek

Zbigniew Musiał

Piła

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów

Lp.

Funkcja w Zwiazku

Nazwisko i Imię

Koło

1

Prezes ZW

Marian Puziak

Poznań

2

Skarbnik ZW

Mirosława Miętkiewska

Poznań

3

Wiceprezes ZW

Ryszard Frątczak

Ostrów Wlkp

4

Sekretarz

Władysław Kaczmarek

Poznań

5

Członek ZW

Paweł Mularczyk

Kalisz

6

Członek ZW

Andrzej Russek

Turek