Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Spotkanie noworoczne emerytów i rencistów Służby Więziennej

Na zaproszenie Koła Terenowego Emerytów i Rencistów SW przy COSSW w Kaliszu delegacja  w osobach Maciej Paszyn, Julian Kaleta, Marek Mikołajczyk  uczestniczyła w dniu 29 stycznia 2016 roku w spotkaniu Noworocznym Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, które odbyło się w lokalu Komoda Klub.

W  trakcie spotkania wyróżniono między innymi Juliana Kaleta oznaką Zasłużony dla Związku, nadaną przez Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW.