Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ostatnie pożegnanie st. bryg. w st. spocz. Zygmunta Leszczyńskiego

W dniu 16 lipca 2014r. o godz. 1200 w kościele pod wezwaniem św. Gotarda w Kaliszu , odbyła się uroczystość pogrzebowa st. bryg. w st. spocz. Zygmunta Leszczyńskiego. Mszę Świętą koncelebrował ksiądz prałat Bolesław Stefaniak – proboszcz parafii św. Gotarda w asyście księdza kapelana Antoniego Janickiego.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyło wiele osób, z którymi zmarły st.bryg. w st. spocz. Zygmunt Leszczyński współpracował. Wśród licznych delegacji w ostatniej drodze zmarłego uczestniczyli:

- Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski,

-  Z-ca Wiekopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Lech Janiak,

- gen. brygadier w st. spocz. Teofil Jankowski,

- nadbryg. w st.spocz. Ryszard Kamiński

- st.bryg. w st. spocz. Ryszard Frątczak

- Komendanci i delegacje z Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,

- delegacje i poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kaliskiego,

- delegacje Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu oraz Oddziału Powiatowego ZOSP w Kaliszu,

- delegacja Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,

- kompania honorowa ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,

- delegacja Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,

- delegacja Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu

- delegacja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddz. w Kaliszu

Wartę honorową przy urnie z prochami zmarłego pełnili:

- nadbryg. Marek Kowalski, Z-ca Komendanta Głównego PSP,

- st.bryg. Lech Janiak, Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- emerytowani Komendanci Państwowej Straży Pożarnej,

- Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej

Po mszy żałobnej został uformowany kondukt żałobny, który odprowadził zmarłego na cmentarz parafialny przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu. Urna z prochami st.bryg. w st.spocz. Zygmunta Leszczyńskiego została przewieziona na drabinie pożarniczej w strażackiej asyście honorowej. Podczas marszu akompaniowała Orkiestra Dęta OSP z Kamienia i Rychnowa.

Po przybyciu zgromadzonych na miejsce pochówku, Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w imieniu strażaków odczytał mowę pożegnalną natomiast Z-ca Komendanta Głównego PSP wręczył żonie zmarłego nadane odznaczenia resortowe i związkowe oraz czapkę rogatywkę.

Komendant Miejski PSP w Kaliszu st.bryg. Wieńczysław Prokop w imieniu żony zmarłego i rodziny podziękował wszystkim, którzy towarzyszyli st.bryg. w st. spocz. Zygmuntowi Leszczyńskiemu w ostatniej drodze.

 

 

St. bryg. w st. spocz. Zygmunt Leszczyński urodził się 7 kwietnia 1939r. w miejscowości Popielina, powiat wieluński.

Swoją pożarniczą drogę rozpoczął w Oficerskim Technikum Pożarniczym, które ukończył w 1957r. W tym samym roku skierowany do Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, po ukończeniu której skierowany w 1959r. do służby w Miejskiej Komendzie Straży w Kaliszu na stanowisko starszego podoficera.

W 1960r. został przeniesiony do służby w Komendzie Miejskiej w Chodzieży, gdzie w 1963r został mianowany Komendantem.

Od 1973 pełnił służbę w Kaliszu. Najpierw na stanowisku Komendanta Powiatowego, a po powstaniu województwa kaliskiego zostaje mianowany Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnych. Po powstaniu Państwowej Straży Pożarnej 1 lipca 1992r zostaje powołany Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego PSP, a następnie 1 września 1992r. obejmuje stanowisko Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kaliszu. 28 lutego 1994r st. bryg. Zygmunt Leszczyński odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Przez wiele lat był działaczem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 1991-1998 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP R.P. w Kaliszu, a następnie V-ce Prezesem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP R.P. województwa wielkopolskiego.

Będąc na emeryturze wiele wysiłku włożył w działalność Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P. Przez 20 lat był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła nr 8 w Kaliszu, V-ce Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku i członek Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P.

Za swoją służbę i działalność otrzymał wiele odznaczeń m.in.

- Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

- Srebrny Krzyż Zasługi – 07-05-1968

- Złoty Krzyż Zasługi – 08-12-1976

- Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju – 21-02-1969

- Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju – 08-05-1969

- Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 21-05-1969

- Za Zasługi w rozwoju województwa poznańskiego – 14-05-1971

- Brązowa Odznaka Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego – 07-10-1973

- Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 01-04-1974


Opracowanie: KM PSP Kalisz