Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 8

Corocznym zwyczajem i z obowiązku statutowego spotkaliśmy się 22 stycznia 2016 r. by dokonać podsumowania naszej działalności w 2015 roku.

W imieniu zarządu oraz własnym Prezes Koła Julian Kaleta przywitał:

 • kol. Ryszarda Frątczaka V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego,
 • kol. Pawła Mularczyka członka Zarządu Głównego,
 • st.bryg Wieńczysława Prokopa Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
 • st.kpt. Radosława Marka kierownika sekcji Kadr Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu,
 • Dowództwo Jednostki Ratowniczo gaśniczej nr 2 w Kaliszu w osobach;
  • mł. bryg. Grzegorza Orlikowskiego
  • asp. sztab. Krzysztofa Knopa,

 

Chwilą ciszy uczczono tych, którzy odeszli na wieczną wartę w minionym roku, członków naszego koła:

 • Józefa Gostyńskiego długoletniego członka naszego zarządu ,Mieczysława Chabierskiego,
 • Jana Różanskiego,
 • żonę naszego emeryta a mamę Krystyny Kordus panią Felicję Wróblewską,
 • pana Piotra Łusiaka męża kol. Danuty Łusiak,
 • Pana st.bryg Mieczysława Kikowskiego, który pracował w naszej Komendzie.

 

Oraz  przedstawicieli służb mundurowych w osobach :

 • Kol. Zbigniewa Gąsiorka Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu a zarazem Przewodniczącego Federacji Służb mundurowych miasta Kalisza
 • Kol. Ryszarda Koluśniewskiego V-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu,
 • Kol. Krzysztofa Jackowskiego Przewodniczącego Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy COSSW w Kaliszu kol. Józefa Kaszczyka doradcę
 • Prezesa Zarządu Głównego
 • Pana Ryszarda Opalińskiego Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu
 • kol. Jana Stasiełuka Prezesa Zarządu koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu
 • Margotę i Cezarego Suszyńskich właścicieli tego lokalu,

Następnie przedstawił porządek zebrania, który jednogłośnie został przyjęty przez zebranych

 1. Otwarcie zebrania, powitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Złożenie sprawozdania z działalności zarządu,
 4. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium,
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania,
 8. Zabawa taneczna.

Przewodniczącym zebrania został wybrany kol. Marek Orkowski a protokolantem kol. Helena Krupińska.

Dalsza część zebrania przebiegła zgodnie z programem.

Zebranie udzieliło absolutorium za rok 2015 Zarządowi Koła Nr 8 ZEIRP w Kaliszu.

Przyjęto ramowy plan koła na rok 2016 .

1. Opracowanie i wysłanie dokumentacji z zebrania sprawozdawczego w terminie do 31 stycznia 

2. Zorganizować spotkanie lub ognisko z okazji Dnia Strażaka  - 14 maj 2016 rok

3.Zorganizować wycieczkę 2 dniową - czerwiec

4. Zorganizować 4 dniową wycieczkę krajową – sierpień – wrzesień

5. Zorganizować spotkanie lub ognisko na zakończenie sezonu –październik. Wykonanie uzależnione będzie od stanu środków finansowych.

6.Zorganizować spotkanie opłatkowo-noworoczne i zebranie sprawozdawcze za 2016r. - styczeń 2017

7. W dalszym ciągu współpracować federacją służb mundurowych wg potrzeb.

8. Uczestniczyć w spotkaniach okolicznościowych 

9. Odbyć 6 posiedzeń zarządu

 

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła

Nasi emeryci oraz zaproszeni goście bawili się doskonale, między innymi dzięki wspaniałej atmosferze, pysznym posiłkom i zespołowi muzycznemu. Zabawa trwała do godziny 23:00