Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zbędne składniki majątku

KM PSP w Kaliszu nie posiada zbędnych składników majątku.