Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zbędne składniki majątku

Komenda Miejska PSP w Kaliszu nie posiada zbędnych składników majątku.