Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zbędne składniki majątku

Brak zbędnegi i zużytego majątku do przekazania