Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe:

30-04-2019

Tytuł: Dostawa samochodu do przewozu osób typu mikrobus dla Komedny Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

10-05-2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:       

  

2018-08-09

Tytuł: Dostawa dwóch samochodów lekkich ratowniczo - rozpoznawczych

typu pick-up z wyposażeniem, przeznaczonych dla Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dot. zmiany SIWZ i załączników

Zmieniony SIWZ

Załącznik nr 1  do zmienionego SIWZ

Załącznik nr 2  do zmienionego SIWZ

Załącznik nr 3  do zmienionego SIWZ

Załącznik nr 4  do zmienionego SIWZ

Załącznik nr 5  do zmienionego SIWZ

Załącznik nr 6  do zmienionego SIWZ

 

 

Ogłoszenie o przetargu:

  

2018-08-06

  • Tytuł: Dostawa dwóch samochodów terenowych, operacyjnych typu pick-up z wyposażeniem przeznaczonym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.  

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Plan zamówień publicznych: 

        Plan zamówień na rok 2018

  Wszczęte postępowania: 

 

2015-05-22

  • Tytuł: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu

      Ogłoszenie o przetargu
      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

      załączniki do SIWZ

      odpowiedz na zapytanie nr 1 do SIWZ

      odpowiedz na zapytanie nr 2 do SIWZ

      odpowiedz na zapytanie nr 3 do SIWZ

       informacja o modyfikacji SIWZ

Ogłoszenie o przetargu - sprostowanie 

ogłoszenie o wyborze oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2015-04-02

  • Tytuł: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu

       Ogłoszenie o przetargu
       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

       załączniki do SIWZ

odpowiedz na zapytanie do SIWZ

odpowiedz na zapytanie nr 2 do SIWZ

odpowiedz na zapytanie nr 3 do SIWZ

unieważnienie postępowania

 

2012-11-29

  • Tytuł: Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

       Ogłoszenie o przetargu
       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

       Wyjaśnienie do treści SIWZ

2012-11-21

  • Tytuł: Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

       Ogłoszenie o przetargu
       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

2012-09-19

  • Tytuł: Aktualny przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu

       Ogłoszenie o przetargu
       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 

2012-09-11

  • Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu

       Ogłoszenie o przetargu
       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

    

2011-12-28

  • Tytuł: Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę w systemie zakupów bezgotówkowych paliw płynnych w roku 2012 dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

       Ogłoszenie o przetargu
       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

       Informacja dla wykonawców

2011-12-19

  • Tytuł: Drugi przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę w systemie zakupów bezgotówkowych paliw płynnych w roku 2012 dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

       Ogłoszenie o przetargu
       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 

2011-12-08 

  • Tytuł: Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę w systemie zakupów bezgotówkowych paliw płynnych w roku 2012 dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

       Ogłoszenie o przetargu
       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

       Informacja dla wykonawców

  

Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania:

2012-12-17

2012-11-29

2012-11-29

2012-10-08

2012-09-27

2012-09-18

 

 

09.01.2012

 2011-12-28

2011-12-16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

2012-01-30

Dostawy dwóch samochodów terenowych, operacyjnych typu pick-up                                 z wyposażeniem,  przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu