Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Prawo

W dziale tym zamieszczamy szereg ustaw i rozporządzeń bezpośrednio związanych z działaniem Straży Pożarnej. 

 

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 620)

 

2.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej.

(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1204 z późn. zm.)

 

3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym                     

(Dz. U. z 2013r., poz. 709).

 

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1319 z późn. zm.).

 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2117)

 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

(t.j. Dz.U. z 2010r., poz. 719)

 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2014r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

(t.j. Dz.U.   z 2014r., poz. 1317)

 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

(t.j. Dz.U. z 2009r., poz. 1030)