Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Organizacja

W dziale tym publikujemy:

  • Zarządzenie Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu
  • Regulamin organizacyjny wraz załącznikiem w postaci tabeli
  • Regulamin monitoringu wizyjnego
Zarządzenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu
Plik PDF do pobrania
 

Decyzja Komendanta Miejskiego w sprawie ustalenia regulaminu 
Plik PDF do pobrania

 

 Regulamin organizacyjny 
Plik PDF do pobrania


Regulamin monitoringu wizyjnego 
Plik PDF do pobrania