Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Organizacja

W dziale tym publikujemy zarządzenie Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu oraz regulamin organizacyjny wraz załącznikiem w postaci tabeli.

Zarządzenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu
Plik PDF do pobrania
 

Decyzja Komendanta Miejskiego w sprawie ustalenia regulaminu 
Plik PDF do pobrania
 

Regulamin organizacyjny
Plik PDF do pobrania