Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kontakt

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
ul. Nowy Świat 40-42, 62-800 Kalisz
tel. (62) 76-54-203 /sekretariat/
fax. (62) 76-54-205
e-mail: kmpspkalisz@psp.wlkp.pl

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego
tel. alarmowe 998, 112 (całodobowo)
tel. (62) 76 54 226, fax. (62) 76-54-223

Wydział Operacyjno – Szkoleniowy 
Naczelnik Wydziału: tel. (62) 76-54-220
Starszy inspektor ds. informatyki : tel. (62) 76-54-253

Sekcja Kadr i Organizacji
Kierownik Sekcji: tel. (62) 76-54-230
Starszy specjalista ds. kadr: (62) 76-54-235
Starszy specjalista ds. organizacji i archiwum: (062) 76-54-203

Sekcja Finansów
Główna księgowa: tel. (62) 76-54-240
Specjalista ds. płac: tel. (062) 76-54-245

Wydział  Kontrolno – Rozpoznawczy
Naczelnik Wydziału: tel. (62) 76-54-211

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna
Kierownik sekcji: tel. (62) 76-54-243

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 w Kaliszu
ul. Nowy Świat 40-42, 62-800 Kalisz
Dowódca JRG nr 1: tel. (62) 76-54-260
Z-ca Dowódcy JRG nr 1: tel. (62) 76-54-261

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 w Kaliszu
ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz
Dowódca JRG nr 2: tel. (62) 33-24-242