Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Fundusze unijne

24 lipca 2015r.

 

Projekt: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 KMPSP w Kaliszu” w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze ” Działanie 3.6 „ poprawa bezpieczeństwa  środowiskowego i ekologicznego”, Schemat VI „ zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.”

Komenda Miejska PSP w Kaliszu, informuje, że w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zostało udzielone zamówienie na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 KMPSP w Kaliszu” w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze ” Działanie 3.6 „ poprawa bezpieczeństwa  środowiskowego i ekologicznego”, Schemat VI „ zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.”

Wykonawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE „BOCAR” Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. 

Wartość zamówienia – 1 057 968,00 brutto

 

 17 grudnia 2010r.

„Zakup sprzętu dla specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski”

Informacja dotycząca projektu
Plik PDF do pobrania

 

W obecności Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza, Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala oraz Z-cy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Lecha Janiaka w dniu 17 grudnia 2010r. zaprezentowany został i przekazany do użytkowania nowy sprzęt specjalistyczny zakupiony przez kaliską Komendę. Sprzęt ten służyć będzie ochronie środowiska naturalnego i likwidacji awarii i katastrof chemicznych. Pozyskanie sprzętu o wartości blisko 600 tysięcy złotych możliwe było dzięki środkom z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i środkom pochodzących z budżetu państwa. Komenda Miejska PSP w Kaliszu wzbogaciła się między innymi o:

 • przyczepę chemiczno - ekologiczną,
 • kamerę termowizyjną,
 • ratowniczy sprzęt pneumatyczny
 • sprzęt ochrony osobistej strażaków,
 • namiot do dekontaminacji masowej z osprzętem,
 • hydrauliczny zestaw ratowniczy
 • pompy do materiałów niebezpiecznych,
 • sprzęt do likwidacji rozlewisk olejowych na ciekach wodnych,
 • łódź z silnikiem spalinowym
 • agregat prądotwórczy
 • komputer przenośny z bazami danych o materiałach niebezpiecznych.

Doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, działającej na bazie jednostki ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Kaliszu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko miasta Kalisza, ale również powiatu kaliskiego.