Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Strażacy radzą

Skokochron Skokochron
Sprawianie i bezpieczne wykorzystanie skokochronów w działaniach ratowniczych
Czad i ogień - obudź czujność! Czad i ogień - obudź czujność!
Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. 
Zasady obsługi osób posługujących się językiem migowym Zasady obsługi osób posługujących się językiem migowym
Przedstawiamy zasady obsługi osób posługujących się językiem migowym
Zagrożenia od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych Zagrożenia od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych
Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.
Jak zachować się poczas burzy Jak zachować się poczas burzy
Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń np. telewizora, komputera itp.
Zasady postępowania w czasie powodzi Zasady postępowania w czasie powodzi
Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na niskopołożonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej.
FAJERWERKI - ZASADY FAJERWERKI - ZASADY
FAJERWERKI – WYSTRZAŁOWO, A NIE WYBUCHOWO (Źródło: KG PSP)