Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Prewencja

KORONAWIRUS - INFORMACJA DLA PETENTÓW!!!! KORONAWIRUS - INFORMACJA DLA PETENTÓW!!!!
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi czynności kontrolno-rozpoznawczych realizowanych przez tutejszy organ w czasie epidemii koronawirusa Wydział kontrolno-rozpoznawczy informuje:
ZGŁOSZENIA ZAKŁADÓW ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ ZGŁOSZENIA ZAKŁADÓW ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ
Informacje wynikające z art. 267 ust 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn. zm.) dotyczące zapewnieniu społeczeństwu odpowiedniego dostępu do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami na terenie działania KM PSP w Kaliszu.
Monitoring pożarowy Monitoring pożarowy
W związku z wejściem życie Zarządzenia Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu dotyczącego wymagań organizacyjno technicznych, przedstawiamy ramowe wytyczne określające sposób podłączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych do systemu sygnalizacji pożaru
Zawiadomienie o zakończeniu budowy Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Druk zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania.
Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej
Instrukcja dla osoby sporządzającej dokument „Warunki ochrony przeciwpożarowej”
Informacja o opłacie skarbowej Informacja o opłacie skarbowej
Opłatę skarbową należy uiszczać na konto KM PSP w Kaliszu...
Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.
Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z terenu kraju (źródło: KG PSP) 
Dni otwartych strażnic Dni otwartych strażnic
Zapraszamy w miesiącu maju na "Kaliskie Dni Otwartych Strażnic". 
Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja
Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji – informacja dla szkół i przedszkoli...