Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zmiany kadrowe w Komendzie Miejskiej

31 marca 2017 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiła zmiana dowództwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. Dotychczasowy dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Krzysztof Dominiak, przeszedł na zaopatrzenie emerytalne, otrzymując podziękowania za wzorową służbę. Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. kpt. Sławomir Kotoński obowiązki dowódcy powierzył kpt. inż. Piotrowi Pietrusze, dotychczasowemu zastępcy dowódcy zmiany w JRG.

Uroczystość była również okazją mianowania na stanowiska służbowe. Z dniem 1 kwietnia na stanowisko d-cy zastępu został mianowany st. asp. Tomasz Węgierski przeniesiony do pełnienia służby w Kaliszu z KP PSP w Pleszewie. Do służby stałej po odbyciu trzyletniej służby przygotowawczej zostali mianowani: st. str. Błażej Janasik, st. str. Marcin Gorzelańczyk, st. str. Remigiusz Molka

Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: mł. asp. Albert Famulski