Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zmiany kadrowe w kaliskiej Komendzie

W dniu 4 sierpnia 2017r. w świetlicy KM PSP w Kaliszu odbył się uroczysty apel z udziałem zmian służbowych JRG i funkcjonariuszy KM PSP w Kaliszu.

Podczas uroczystości ze sztandarem Jednostki pożegnał się przechodzący do służby w KP PSP w Turku kpt. Piotr Pietrucha – dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kaliszu. Decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego kpt. Piotr Pietrucha z dniem 1 sierpnia pełni obowiązki Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Jednocześnie Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. kpt. Sławomir Kotoński powierzył pełnienie obowiązków naczelnika wydziału ds. operacyjno – szkoleniowych st. kpt. Tomaszowi Polakowi, który decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego został skierowany do dalszego pełnienia służby w Kaliszu z KW PSP w Poznaniu.

Z dniem 4 sierpnia 2017 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki powołał na stanowisko Z-cy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu bryg. Dariusza Bylińskiego, który otrzymał akt powołania w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Opracował:

st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: KM PSP w Kaliszu, KW PSP w Poznaniu