Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zmarł st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Mikucki

W dniu 18 kwietnia 2017r. o godz. 1200 w kościele pod wezwaniem św. Gotarda w Kaliszu, odbyła się uroczystość pogrzebowa st. bryg. w st. spocz. Tadeusza Mikuckiego. Mszę Świętą koncelebrował ksiądz prałat Andrzej Latoń – proboszcz parafii św. Gotarda w asyście księdza kanonika Jerzego Salamona – proboszcza parafii Chełmce.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyło wiele osób, z którymi zmarły st.bryg. w st. spocz. Tadeusz Mikucki współpracował. Wśród licznych delegacji w ostatniej drodze zmarłego uczestniczyli:

- przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Sławomir Brandt,

- gen. brygadier w st. spocz. Teofil Jankowski,

- nadbryg. w st.spocz. Ryszard Kamiński

- nadbryg. w st.spocz. Wojciech Mendelak

- st.bryg. w st. spocz. Ryszard Frątczak

- st.bryg. w st. spocz. Jan Naranowicz

- Komendanci i delegacje z Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z Kalisza, Kępna, Ostrzeszowa, Krotoszyna, Jarocina, Środy Wielkopolskiej, Słupcy, Pleszewa, Wrześni, Ostrowa Wlkp,

- delegacje i poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kaliskiego i powiatów dawnego woj. kaliskiego,

- delegacja Oddziału Powiatowego ZOSP w Kaliszu,

- członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Wartę honorową przy urnie z prochami zmarłego pełnili:

- emerytowani Komendanci i oficerowie Państwowej Straży Pożarnej,

- Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej

Po mszy żałobnej został uformowany kondukt żałobny, który odprowadził zmarłego na cmentarz parafialny przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu. Urna z prochami st.bryg. w st. spocz. Tadeusza Mikuckiego została przewieziona na drabinie pożarniczej w strażackiej asyście honorowej. Podczas marszu akompaniowała Orkiestra Dęta OSP z Koźminka.

Po przybyciu zgromadzonych na miejsce pochówku, st.bryg. w st. spocz. Ryszard Frątczak wieloletni Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu w imieniu strażaków odczytał mowę pożegnalną, natomiast Komendant Miejski PSP w Kaliszu wręczył żonie zmarłego nadane odznaczenia resortowe i związkowe oraz czapkę rogatywkę.

Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. kpt. Sławomir Kotoński w imieniu żony zmarłego i rodziny podziękował wszystkim, którzy towarzyszyli st. bryg. w st. spocz. Tadeuszowi Mikuckiemu w ostatniej drodze

 

Przebieg służby st. bryg. w st. spocz. Tadeusza Mikuckiego

 

Służbę w ochronie przeciwpożarowej st. bryg. w st. spocz. inż. Tadeusz Mikucki rozpoczął w 1963r. podejmując studia w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Od 01-09-1965 r. pełnił służbę w Komendzie Straży Pożarnych w Wolsztynie (starszy podoficer), następnie od 04-10-1966r. w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych w Trzciance (oficer). Z dniem 01-06-1969 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Słupcy, a z dniem 01-01-1972 r. został Komendantem Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej przy Zakładzie Płyt Pilśniowych w Czarnkowie. Służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Kaliszu rozpoczął z dniem 16-12-1976 r. na stanowisku Kierownika Służby Organizacyjnej, a od 01-04-1979 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Kaliszu. Od 01-07-1992 r. do 31-08-1992 r. pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnych w Kaliszu. Z dniem  31 stycznia 1993r. odszedł na zasłużoną emeryturę.

Podczas służby dał się poznać jako ambitny, zdyscyplinowany i zaangażowany w pełnienie obowiązków służbowych funkcjonariusz. Dowodził wieloma poważnymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi, m.in. podczas pożaru lasu w Gizałkach, podczas pożarów spółdzielni ogrodniczej i cegielni. Angażował się w podtrzymywanie i rozwój kontaktów i jak najlepszych relacji z ochotniczymi strażami pożarnymi. Szanowany przez podwładnych, którym zawsze służył pomocą i dobrym przykładem. Wyróżniony wieloma odznaczeniami i medalami państwowymi.

Będąc na emeryturze wiele wysiłku włożył w działalność Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P. Był jednym z założycieli Koła nr 8 w Kaliszu, V-ce Prezesem Koła i członkiem Komisji Socjalnej przy Wielkopolskim Komendancie Wojewódzkim.

Otrzymane odznaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi – 1979r.

Zloty Krzyż Zasługi – 1984r.

Brązowa Odznaka Za Zasługi Dla Ochrony Przeciwpożarowej – 1989r.

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju – 1981r.

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa – 1980r.

Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa – 1990r.

Brązowa Odznaka Za Zasługi W Ochronie Porządku Publicznego – 1977r.

Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Kaliskiego – 1979r.

Odznaka Honorowa Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa – 1985r.

Medal Zasłużony Dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego – 1984r.

Medal Za Zasługi Dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – 2013r.

Odznaka Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2013r.

Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego – 2015r.

Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: mł. asp. Albert Famulski