Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zdanie obowiązków przez Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu

W dniu 15 lipca 2016 roku na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbył się uroczysty apel z okazji zdania obowiązków przez Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu st. bryg. Wieńczysława Prokopa.

Zastępca Komendanta Miejskiego st. bryg. Marek Burzyński w imieniu Komendanta st. bryg. Wieńczysława Prokopa powitał zaproszonych gości w osobach:

- ANDRZEJ GRZYB – Poseł do Parlamentu Europejskiego

- GRZEGORZ SAPIŃSKI - Prezydent Miasta Kalisza

- PIOTR KOŚCIELNY - Wiceprezydent Miasta Kalisza

- KRZYSZTOF NOSAL - Starosta Kaliski

- BRYG. ROBERT KLONOWSKI - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w  Poznaniu

- MŁ. INSP. MIROSŁAW ŚCISŁY - Komendant Miejski Policji w Kaliszu wraz z Zastępcą      MŁ. INSP. TOMASZEM FRANCUSZKIEWICZEM

- PPŁK ANDRZEJ KRUPIŃSKI - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu

- PPŁK SG PAWEŁ MAZIEC - Komendant Placówki SG w Poznaniu – Ławicy

- MJR SG ROBERT KACZMAREK - p.o. Komendanta Placówki SG w Kaliszu

- PPŁK KRZYSZTOF JĘDRZEJAK - Komendant COSSW w Kaliszu

- DARIUSZ HYBŚ     - Komendant Straży Miejskiej Kalisza

- ARTUR SZYMCZAK - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

- MAGDALENA PRZYBYŁA - Dyrektor z  KZPT w Kaliszu

- STANISŁAW WALCZAK - Przedsiębiorstwo Budowlane „Walczak

- NADBRYG. W ST. SPOCZ. WOJCIECH MENDELAK - długoletni WKW PSP

- ST. BRYG. W ST. SPOCZ. LECH JANIAK - długoletni Z-ca WKW PSP

- ST. BRYG. W ST. SPOCZ. TADEUSZ MIKUCKI - długoletni Zastępca Komendanta    Wojewódzkiego w Kaliszu, następnie p.o. Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kaliszu

- ST. BRYG. ROBERT BARAN - Komendant Miejski PSP w Lesznie

- ST.BRYG. SŁAWOMIR PORTASIAKA - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w  Ostrowie Wlkp.

EMERYOTOWANI KOMENDANCI POWIATOWI/MIEJSCY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

- ST. BRYG. W ST. SPOCZ. ANDRZEJ MORTA

- ST. BRYG. W ST. SPOCZ. LEONARD SOJA

- ST. BRYG. W ST. SPOCZ. BŁAŻEJ RAKOWSKI

- ST. BRYG. W ST. SPOCZ. WITOLD REWERS

Ze względu na złą aurę uroczystość odbywała się wewnątrz obiektu. Po odczytaniu aktu odwołania przez mł. bryg. Tomasza Wojciechowskiego Komendant Miejski pożegnał się ze sztandarem kaliskiej Komendy. Następnie złożył meldunek Prezydentowi Miasta Kalisza Grzegorzowi Sapińskiemu o zakończeniu służby.

W dalszej części uroczystości słowa podziękowania za dotychczasową służbę złożyli m.in.:

-  W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP życzenia złożył bryg.  Robert Klonowski

- Andrzej Grzyb, Grzegorz Sapiński, Krzysztof Nosal, st. bryg. w st. spocz. Tadeusz  Mikucki, Artur Szymczak, Stanisław Walczak oraz Magdalena Przybyła.

-  W imieniu przybyłych Komendantów PSP życzenia złożył st. bryg. Robert Baran

- W imieniu przybyłych Komendantów pozostałych służb mundurowych życzenia złożył mł.  insp. Mirosław Ścisły,

 

 

st. bryg. mgr inż. Wieńczysław Prokop urodził się 27 listopada 1961r. w Łowiczu

 

Swoją pożarniczą drogę rozpoczął w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1982 – 1987), po ukończeniu której skierowany został w 1987r. do służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Kaliszu na stanowisko oficera.

Od 01-02-1990r. do 30-06-1992r. pełnił służbę jako Zastępca Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Kaliszu, a od 01-07-1992r. do 15-11-1993r. jako Zastępca Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Z dniem 16-11-1993r. został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, na którym służbę pełnił do 31-12-1998r.

Od 01-01-1999r. do 31-03-1999r. był powołany na stanowisko p. o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, a z dniem 01-04-1999r. został Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – na tym stanowisku służbę pełnił służbę do 15-07-2016 r.

 

Ukończył wiele szkoleń i kursów specjalistycznych (np. w 1998r. zdobył uprawnienia  Młodszego Nurka PSP) oraz studia podyplomowe, m.in.:

-Studium Podyplomowe Inżynierskich Zastosowań Informatyki – Politechnika Łódzka – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - 1993r.

-studia podyplomowe w zakresie Administracji – Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i  Administracji - 1999r.

-studia podyplomowe „Zarządzanie w stanach zagrożeń – Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego – 2007r.

Awanse w stopniu służbowym:

-  podporucznik pożarnictwa – 30-05-1987r.

-  porucznik pożarnictwa – 04-05-1990r.(od 19-03-1992r. – kapitan)

-  starszy kapitan – 04-05-1994r.

-  młodszy brygadier – 04-05-1999r.

-  brygadier – 04-05-2003r.

-  starszy brygadier – 04-05-2009r.

Za swoją służbę i działalność otrzymał wiele odznaczeń m.in.

-  Brązowy Krzyż Zasługi – 05-10-1995r.

-  Srebrny Krzyż Zasługi – 19-04-2002r.

-  Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 16-10-1997r.

-  Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 30-10-2000r.

-  Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 14-04-2004r.

-  Dyplom Komendanta Głównego PSP – 04-05-2009r.

-  Srebrna Odznaka „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej” – 27-03-2003r.

-  Tytuł i Medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza” – 06-02-2009r.

-  Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 21-04-1992r.

-  Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 28-03-1996r.

-  Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 27-04-2004r.

-  Odznaka Honorowa 50-lecia Ligi Obrony Kraju – 1994r.

-  Dyplom Uznania za szczególne zasługi dla Ligi Obrony Kraju – 1995r.

-  Brązowy Medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” – 17-12-2001r.

-  Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 19-08-1998r.

 

Uroczystość zdania obowiązków przez Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu była okazją do powierzenia pełnienia obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu st. kpt. Sławomirowi Kotońskiemu oraz przekazania na jego ręce wyróżnienia – Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” nadanej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przez Radę Miejską Kalisza

 

 

st. kpt. mgr inż. Sławomir Kotoński urodził się 10 kwietnia 1983r. w Turku, woj. wielkopolskie.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2002 - 2006), po ukończeniu której uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana. Został skierowany do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, gdzie od 01-08-2006r. do 30-04-2007r. pełnił służbę na stanowisku dowódcy sekcji.

Kontynuował w tym czasie naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując w 2008r. tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

Z dniem 01-05-2007r. został przeniesiony do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu i mianowany na stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2.

W okresie od 01-05-2007r. do 30-06-2007r. powierzono Mu pełnienie obowiązków Dyżurnego Operacyjnego w Wydziale ds. Operacyjno – Szkoleniowych na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego w Kaliszu.

Z dniem 01-02-2008r. został mianowany na stanowisko Młodszego Specjalisty w Sekcji ds. Kontrolno – Rozpoznawczych i BHP, w której pełnił służbę do 15-07-2016r. awansując kolejno na stanowiska Specjalisty(z dniem 01-08-2008r.) i Starszego Specjalisty (z dniem   01-12-2010r.).

Od 01-07-2009r. pełni obowiązki służby BHP w Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu.

Ukończył wiele szkoleń i kursów specjalistycznych oraz studia podyplomowe, m.in.:

-studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny Pracy – Wyższa Inżynierska  Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu – 2009r.

-studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne – Gnieźnieńska Wyższa Szkoła  Humanistyczno – Menedżerska „Milenium” – 2011r.

-studia podyplomowe Gospodarowanie zasobami – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu –  2013r.

-studia podyplomowe „Zapobieganie pożarom i awariom” – Szkoła Główna Służby  Pożarniczej – 2015r.

 

Awanse w stopniu służbowym:

 

-         strażak – 02-08-2002r.

-         starszy strażak – 01-12-2004r.

-         sekcyjny – 04-05-2005r.

-         młodszy kapitan – 04-05-2006r.

-         kapitan – 04-05-2009r.

-         starszy kapitan – 04-05-2013r.

 

Opracował: mł. kpt. Grzegorz Kuświk

Zdjęcia: st. ogn. Albert Famulski