Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zasady obsługi osób posługujących się językiem migowym

 

Zasady obsługi osób posługujących się językiem migowym

 • W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

 1. strony internetowe KM PSP,
 2. pocztę elektroniczną,
 3. faksy. Tel. kom.

 • Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
 • KM PSP zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
 • KM PSP zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumaczy PJM, SJM lub SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasadach określonych w art. 12 ustawy.
 • Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm).
 • Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do KM PSP, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
 • Zgłoszenia można dokonać:
 • elektronicznie na adres:  

1. kmkalisz@psp.wlkp.pl

2. kmpspkalisz@psp.wlkp.pl

 • faksem na nr: 62 76 54 223
 • telefon (tylko sms) na nr: + 48 575 523 998
 • osobiście na piśmie w Sekretariacie KM PSP.

 

dokument wprowadzający powyższe zasady.