Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zaproszenie na seminarium

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski Koło w Kaliszu we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz  Radą Federacji SNT NOT w Kaliszu organizuje seminarium pt.:

 „Problemy z ochroną przeciwpożarową.

Propozycje rozwiązań”.

W procesie inwestycyjnym często pojawiają się problemy z właściwym zastosowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom i zapotrzebowaniu na podstawie zebranych doświadczeń  i rozwiązań pragniemy przedstawić propozycje rozwiązań dot. min.: uzgadniania projektów branżowych, zaopatrzenia wodnego, wymagań dotyczących ścian zewnętrznych w tym odległości pomiędzy budynkami. Omówimy również zmiany przepisów dotyczące pompowni przeciwpożarowych, które wchodzą po 30 czerwca 2019 r. Przybliżymy wymagania firm ubezpieczeniowych w aspekcie wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Poważnym problem stanowią też nowe wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej  w związku ze zmianami w ustawie o odpadach wprowadzone 20 lipca 2018 r. ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 z późn.zm.). Przedmiotowa ustawa  wprowadza szereg nowych wymagań w zakresie gospodarki odpadami, w tym dotyczących magazynowania odpadów, ochrony przeciwpożarowej, uzyskiwania decyzji i zabezpieczenia roszczeń. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. problematyki odpadów, stąd potrzeba wypracowania rozwiązań dotyczących konieczności sporządzania operatów przeciwpożarowych, a także wskazanie przypadków możliwości rezygnacji z nich dla wybranych typów odpadów.

Osobną grupę omawianych tematów stanowić będą zagadnienia związane z oddymianiem klatek schodowych, w tym zmiany wytycznych Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz wymagania dotyczące odległości wyrzutni pożarowej terenowej przy oddymianiu garaży.

Referującymi będą wybitni specjaliści z Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Państwowej Straży Pożarnej oraz doświadczeni eksperci Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

               Seminarium przewidziane jest dla architektów, projektantów, przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanych oraz organów nadzoru budowlanego, osób zajmujących się obrotem odpadami, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz innych osób zainteresowanych poruszaną problematyką.

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Pałacu Tłokinia w Tłokini Kościelnej (www.palac-tlokinia.pl) w dniu 12 czerwca 2019 r w godz. 10.00-14.00 (rejestracja uczestników od godz. 900).

*) Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

WARUNKI UCZESTNICTWA

Ze względów organizacyjnych konieczne jest nadesłanie w terminie do 7 czerwca 2019 r. (drogą elektroniczną na e-maila sitpkalisz@wp.pl)  czytelnie wypełnionej KARTY zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty za udział w seminarium, w kwocie 100 zł  złotych (80 zł dla członków SITP i pracowników PSP).  Ilość miejsc ograniczona.

Przewidujemy możliwość prezentacji firm. Zainteresowanych prosimy o kontakt : sitpkalisz@wp.pl

FORMY UCZESTNICTWA, OPŁATY

Uczestnik

Opłata (brutto)

Informacje dodatkowe

 

 

Uczestnictwo podstawowe

 

 

100 zł

 

W ramach opłaty uczestnikowi seminarium zapewnia się:

  • Udział w programie seminarium
  • Konspekty poszczególnych prezentacji
  • Bufet kawowy, obiad

Członek SITP, funkcjonariusz PSP,

80 zł

jw.

Nocleg z dnia 11/12 czerwca 2019 r.

250 zł

Nocleg w pokoju 2 osobowym, kolacja w dniu 11.06 i śniadanie 12.06.2019

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość noclegu 11/12 czerwca 2019 r. w hotelu Pałacu Tłokinia. Decyduje kolejność zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie spotkania.

NUMER KONTA

Wpłat należy dokonywać na konto:

Rada Federacji  SNT NOT w Kaliszu, z dopiskiem „Seminarium Kalisz 12.06.2019r.”

ING Bank Śląski O/Kalisz nr 98 1050 1201 1000 0023 1775 9054

 

BIURO ORGANIZACYJNE SEMINARIUM

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski
Koło w Kaliszu

ul. Zacisze 2,  62-800 Kalisz lub e-mail: sitpkalisz@wp.pl, fax  62 757 79 67

Informacje organizacyjne: Paweł Sobczak : email: sitpkalisz@wp.pl tel. 697 624 208

Dokumenty do pobrania:

1. Program seminarium

2. Karta zgłoszenia