Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zakończono szkolenie OSP z ratownictwa na wodach

W lutym w Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu zorganizowano szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. W szkoleniu uczestniczyły jednostki, które w 2014r. zakupiły sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych na wodach. Jednostki takie jak OSP Kalisz, OSP Koźminek i OSP Opatówek w ratownictwie wodnym specjalizowały się już wcześniej tak więc udział w tym szkoleniu był uzupełnieniem posiadanej wiedzy. Podczas szkolenia strażacy poznali zasady dotyczące prowadzenia działań ratowniczych podczas powodzi oraz zasady bezpiecznego używania sprzętu do pływania i sprzętu do asekuracji. Zajęcia praktyczne z użyciem sprzętu przeprowadzono na zbiorniku w miejscowości Szałe. Strażacy wykonywali ćwiczenia z wykorzystaniem łodzi wiosłowych i deski lodowej. Szkolenie ukończyło 45 strażaków, po pięciu strażaków z jednostki: OSP Brzeziny, OSP Ceków, OSP Szczytniki, OSP Stawiszyn, OSP Staw, OSP Tykadłów oraz OSP Kalisz, OSP Koźminek i OSP Opatówek.