Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.

4 listopada 2017 r. przeprowadzony został egzamin praktyczny dla uczestników szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, zorganizowanego przez Komendę Miejską PSP w Kaliszu.

Egzamin poprzedzony został sprawdzianem wiedzy teoretycznej oraz obowiązkowym testem w komorze dymowej. Do egzaminu końcowego przystąpiło 37 uczestników szkolenia, którzy przez okres niemal dwóch miesięcy brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, w czasie których zapoznawali się ze specyfiką strażackiej służby i doskonalili swe umiejętności m.in. w zakresie znajomości i zasad posługiwania się sprzętem ratowniczym, zasad prowadzenia korespondencji radiowej, taktyki gaszenia pożarów, usuwania miejscowych zagrożeń oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie szkolenia słuchacze wykazali się chęcią podnoszenia umiejętności, jak również prezentowali duże zaangażowanie podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych.

Na podstawie protokołu komisji egzaminacyjnej stwierdzono, że egzamin końcowy z oceną pozytywną zaliczyli wszyscy zdający, a tym samym jednostki OSP z terenu naszego powiatu, wzbogaciły się o 37 nowych  strażaków ratowników OSP.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w podnoszeniu pożarniczych kwalifikacji!

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Tomasz Polak