Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Zagrożenia od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych

Informujemy, że wprowadzono do stosowania "Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych" opracowane przez Komendę Główną PSP z dn. 10.07.2009. W związku z tym zmianie ulegają zasady interwencji jednostek straży pożarnych w tym zakresie.

Należy pamiętać, że nie wszystkie lokalizacje gniazd owadów podlegać będą interwencji straży pożarnej. I tak na przykład na terenie osiedli mieszkaniowych w pierwszej kolejności należy o tym fakcie powiadomić administrację. W okresie  letnim zdarza się że, straż pożarna interweniuje po kilka razy dziennie. Straż pożarna nie jest w stanie zaangażować się we wszystkie zgłoszenia tego typu ponieważ w przypadku wystąpienia innych zdarzeń takich jak pożar, wypadek dojazd do nich będzie opóźniony. W przypadku braku takiego zagrożenia strażacy dokonają ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakują i zabezpieczą strefę oraz poinformują właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnie przekażą miejsce zdarzenia z zaleceniem zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu w myśl art. 61 ustawy - Prawo Budowlane.

W przypadku stwierdzenia obecności owadów błonkoskrzydłych najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistycznych firm zajmujących się usuwaniem owadów.

 

Pełny tekst zasad postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów gniazd owadów błonkoskrzydłych
Plik PDF do pobrania

Wykaz podmiotów zajmujących się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych
Plik PDF do pobrania