Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

"Wspólnie dla wielkopolskiej wsi" - szkolenie

W dniu 15 lutego 2018 roku, w siedzibie jednostki OSP Szczytniki odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe z rolnikami pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Akcja zorganizowana została pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze komendy: bryg. Dariusz Byliński Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu oraz kpt. Maciej Mazurkiewicz, Starszy Specjalista Sekcji ds. Kontrolno -Rozpoznawczych. Omówione zostały zagadnienia prewencyjne istotne dla bezpieczeństwa pożarowego gospodarstw rolnych. Prelekcja poparta została prezentacją multimedialną, która uwzględniała takie zagadnienia jak: zasady bezpieczeństwa pożarowego, postępowanie na wypadek pożarów w gospodarstwach rolnych, zagrożenia związane z wypalaniem traw i ściernisk oraz konsekwencje prawne. Przedstawiona tematyka odebrana została z dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia co w przyszłości zapewne podniesie wśród rolników zasób wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

 

Tekst, foto: bryg D.Byliński, A. Nowak