Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Wsparcie dla kaliskich strażaków

W dniu dzisiejszym przedstawicielka Służby Więziennej Pani por. Sylwia Strzelec przekazała na ręce p.o. Z-cy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu mł. bryg. Macieja Saganowskiego maseczki ochronne w ramach akcji „ Resort Sprawiedliwości Pomaga „, pod patronatem wiceministra  Michała Wójcika, odpowiedzialnego za Służbę Więzienną. Tego rodzaju maseczki w znacznym stopniu zwiększają ochronę indywidualną naszych strażaków i na pewno zostaną dobrze wykorzystane podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Przekazujemy ogromne podziękowania za okazane wsparcie dla naszej służby.

Opracował: mł. kpt. Szymon Zieliński

Zdjęcia: mł. kpt. Szymon Zieliński