Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Wizyta Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego

12 września 2016 roku st. kpt. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wizytował Komendę Miejską PSP w Kaliszu. Komendant wojewódzki spotkał się ze strażakami i pracownikami cywilnymi KM PSP w Kaliszu omawiając sprawy bieżące oraz nakreślił główne kierunki działań dla PSP na najbliższe lata. Następnie w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 przy ul. Częstochowskiej odbyło się spotkanie z władzami miasta Kalisza, którym przewodniczył Prezydent Grzegorz Sapiński. Głównym tematem spotkania z władzami samorządowymi było podsumowanie III etapu remontu JRG 2, na który Miasto Kalisz w latach 2014-2016 przekazało kwotę 159 tyś. zł. Wraz z środkami własnymi komendy proces inwestycyjny wyniósł 200 tyś zł. Komendant  Miejski PSP w Kaliszu przedstawił także dalsze plany inwestycyjne na lata 2017-2020.

Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: mł. asp. Albert Famulski, Anna Błaszczyk