Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Wizyta V-ce Ministra MSWiA i Komendanta Głównego w Poznaniu

W dniu 22 listopada br. podczas wizyty w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszka Suskiego, z udziałem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzeja Bartkowiaka odbyło się uroczyste wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” przewodniczącemu Rady Miejskiej Kalisza Andrzejowi Plichcie.

Jest to polskie odznaczenie resortowe, nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, podkreślające szczególną działalność społeczną i samorządową Pana Przewodniczącego Plichty na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Spotkanie w Poznaniu było także doskonałą okazją do wręczenia przez Ministra Zielińskiego nagród finansowych za zaangażowanie w służbie wyróżniających się funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Stosowne nagrody finansowe otrzymało pięciu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu.

Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: KW PSP w Poznaniu