Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Wizyta strażaków w Polskim Związku Głuchych

Na zaproszenie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Kaliszu mł. asp. Albert Famulski i mł. asp. Damian Knop wygłosili prelekcję na temat ratownictwa, udzielania pomocy poszkodowanym, zgłaszania o nieszczęśliwych wypadkach, zapobiegania pożarom i innych interesujących sprawach, o które pytali uczestnicy spotkania. Obiecano niesłyszącym, że KM PSP w Kaliszu będzie pośredniczyć, ażeby głusi mogli zgłaszać alarmy dla innych służb ratunkowych w tym Policji. Prelekcja była tłumaczona na język migowy przez Panią wolontariuszkę Dominikę Janiak.

Opracował: na podst. materiałów PZG st. kpt. Radosław Marek