Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Wizyta mieszkańców w strażnicy

Akcje edukacyjne „otwarte strażnice” prowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu nadal cieszą się dużym zainteresowaniem. W  niedzielę miesiąca 6 marca 2016 roku Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą PSP nr 1 w Kaliszu odwiedzili mieszkańcy miasta. 

Odwiedzający jednostkę zapoznali się ze specyfiką służby strażaka oraz zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Chętne osoby mogły również odbyć krótkie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Zainteresowani uzyskali porady dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w domach i miejscach pracy, bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, przewodów kominowych oraz sezonu zimowego. Ponadto strażacy ze zmiany III zaprezentowali m. in. wozy bojowe, ratownicze zestawy hydrauliczne, sprzęt ratownictwa chemicznego oraz aparaty ochrony dróg oddechowych, w których strażacy pracują w strefach zadymionych i skażonych substancjami chemicznymi.

Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: JRG nr 1 w Kaliszu