Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Wizyta Komendanta Głównego PSP

9 marca 2019 r. Komendę Miejską i Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze nr 1 i 2 w Kaliszu wizytował gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu z kadrą komendy i zmianami służbowymi jednostek uczestniczyli również bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz mł. bryg. Sławomir Kotoński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się z bieżącą działalnością komendy i ze stanem wyposażenia w pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Podczas wizyty Komendant Główny PSP omówił między innymi dofinansowanie komend powiatowych i miejskich PSP przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w bieżącym roku i następnych latach, proces wyposażenia strażaków w nowe, trzyczęściowe ubrania bojowe. Podziękował kaliskim strażakom za bieżący wkład w realizację prac remontowych i modernizacyjnych i sumienne pełnienie służby.

Spotkanie było także okazją do obiadu ze strażakami zmiany służbowej i wykonania pamiątkowych zdjęć.

Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: mł. asp. Albert Famulski