Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Instrukcja dla osoby sporządzającej dokument „Warunki ochrony przeciwpożarowej”

Dokument o nazwie „Warunki ochrony przeciwpożarowej” jest sporządzany na podstawie § 6.2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.6.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).

Warunki ochrony przeciwpożarowej sporządzamy na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która obowiązuje na terenie danego obiektu. Dokument ten jest faktycznie wyciągiem najważniejszych informacji z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, sporządzonym według ustalonego szablonu.

Sporządzony dokument będzie przechowywany w Miejskim Stanowisku Kierowania w Kaliszu do dyspozycji dyżurnego w sytuacjach tego wymagających. Ze względu na dużą liczbę obiektów, które są zobowiązane wykonać taką dokumentację jesteśmy zmuszeni ustalić szablon sposobu jego wykonania zawarty w punktach 1-12 + załączniki oraz poprzedzająca strona tytułowa.

Główną ideą powstania tego szablonu jest stworzenie takich warunków aby w sytuacji zagrożenia Dyżurny Operacyjny Powiatu mógł w szybki i łatwy sposób odnaleźć określone informacje. Dlatego też podczas sporządzania tego dokumentu prosimy zachować kolejność omawianych zaganieniń ściśle według wyznaczonych punktów.

Wybieramy tylko te informacje, które faktycznie dotyczą wskazanego zagadnienia, unikając przy tym zbędnych opisów. Przedstawiana informacja powinna być zwięzła i czytelna najlepiej w formie wypunktowania lub tabeli. Rysunki na załącznikach wykonujemy kolorami w taki sposób aby w optymalnym stopniu były przejrzyste i czytelne unikając umieszczania informacji i oznaczeń mogących pogorszyć jego czytelność, a nie wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektu.

Po ostatecznym zatwierdzeniu dokumentu jeden egzemplarz składamy w sekretariacie KM PSP w Kaliszu oraz skanowaną wersję całego dokumentu wraz z załącznikami w pliku PDF.

Pliki do pobrania: