Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Uwaga na pożary pojazdów pożarniczych

Komendant Główny polecił wzmóc nadzór nad podległymi jednostkami w związkuz przypadkami pożarów pojazdów pożarniczych przy pożarach ściernisk. W związku  zaleceniami w Komendzie Miejskiej PSP odbyło się spotkanie informacyjne z Komendantami Gminnymi ZOSP R.P. oraz naczelnikami jednostek.

Prezentacja do zapoznania: tutaj

Opracował: mł. bryg. Radosław Marek