Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Tetrahydrotiofen przyczyną długotrwałej akcji

W dniu 16 lipca br. o godz. 21.46 dyżurny stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu otrzymał zgłoszenie od mieszkańców kaliskiego osiedla Szczypiorno o wyczuwalnym zapachu gazu ziemnego. Na miejsce został zadysponowany jeden zastęp z JRG nr 2 w Kaliszu oraz Pogotowie Gazowe. Na miejscu wykluczono, że wyczuwalny zapach może pochodzić z instalacji gazu ziemnego ponieważ sieć przebiegała z drugiej strony ul. Wrocławskiej. W pierwszej kolejności postanowiono sprawdzić okoliczne posesje na których znajdują się ogrodowe zbiorniki na gaz propan – butan. Podjęte działania nadal nie przynosiły zamierzonych efektów. Następnie postanowiono sprawdzić teren na którym działalność prowadziły różnego rodzaju firmy. Przy jednej z hal magazynowych znaleziono zbiornik z którego wylała się ciecz o bardzo intensywnym zapachu. Jak tłumaczyli pracownicy podczas przeładunku pojemników z jednego z nich wylała się niewielka ilość substancji, potocznie zwana nawaniaczem gazu.

W związku z powyższym kierujący działaniem ratowniczym zabezpieczył miejsce zdarzenia i wyznaczył strefę niebezpieczną. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane zastępy ratownictwa chemicznego z Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. W celu stwierdzenia substancji niebezpiecznej i jej rodzaju wprowadzono rotę wyposażoną w lekkie ubrania ochrony chemicznej i aparaty ODO. Mierniki nie wykazały stężeń wybuchowych i obecności szkodliwych substancji. Dokonano analizy widmowej substancji z pobranych próbek, która potwierdziła obecność substancji - tetrahydrotiofenu, tzw. THT.

Teren zabezpieczono folią przed opadami deszczu, które mogłyby spowodować dalsze przenikanie substancji. Nadzór nad zebraniem i neutralizacją skażonej ziemi przejął pracownik WIOŚ delegatury w Kaliszu natomiast Policja wszczęła postępowanie wyjaśniające okoliczności powstania zdarzenia.

 

Tekst i foto: bryg. Dariusz Byliński