Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Terminarz szkoleń OSP w 2016r.

Terminarz szkoleń OSP w 2016r. 

Z dniem 1 stycznia 2016r. Komendant Główny PSP wprowadził do stosowania nowe zasady szkoleń członków OSP. Materiały w tym zakresie dostępne są na stronie http://www.straz.gov.pl/.  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

TERMINARZ SZKOLEŃ

Komendant Miejski PSP w Kaliszu zatwierdził terminarze szkoleń podstawowych OSP.

1. półrocze 2016r. link 

2. półrocze 2016r. link

NOWA KARTA SKIEROWANIA pdf link

NOWA KARTA SKIEROWANIA word link

MATERIAŁY dla UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ OSP link

Zasady wypełniania karty skierowania:

- wypełniamy czytelnym drukowanym pismem,

- czytelny podpis słuchacza o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- podpisy i pieczecie dwóch osób pod oświadczeniem karty skierowania (wójt, naczelnik OSP).

- do skierowania należy dołączyć ksero ważnych badań lekarskich

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE link

KOMORA DYMOWA link ( lista osób skierowanych na ćwiczenia w komorze dymowej, wypełniamy jedną kartę dla jednostki OSP, która uczestniczy w szkoleniu, podpisaną i opieczętowaną kartę dostarczyć do komendy przed rozpoczęciem szkolenia).

Dodatkowe informacje dla uczestników w ćwiczeniach w komorze dymowej link

Zatwierdzone dokumenty są dostępne pod adresem: link

UCZESTNICY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP,

teremin jesienny od 3 września do 5 listopada 2016r.

Lp. Nazwa OSP  Liczba przyjętych skierowań
1. Koźminek 7
2. Stary Karolew 2
3. Dębsko 2
4. Russów 3
Stobno   6
6 Stara Kakawa 4
7 Józefów 5
8 Krowica Zawodnia 5
9 Żydów 6
  razem 40
   wolnych miejsc 0

 

UCZESTNICY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP,

teremin wiosenny od 13 lutego do 14 maja 2016r.

 

Lp. Nazwa OSP  Liczba przyjętych skierowań
1. Goliszew 5
2. Pólko 2
3. Janków 2
4. Skarszew 6
5 Kamień 3
6 Ceków 1
7 Przespolew 5
8 Kalisz Dobrzec 2
9 Sierzchów 4
10 Tłokinia W. 1
11 Blizanów 5
12 Rychnów 2
13 Russów 2
  razem 40
   wolnych miejsc 0

 

Uwaga !

Prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów, błędnie wypełnionie dokumenty nie będą przyjmowane.