Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Szkolenie z owadów błonkoskrzydłych

25 i 26 marca 2017 br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia działań podczas zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych. W zajęciach uczestniczyło 67 druhów z wyznaczonych jednostek OSP KSRG z terenu powiatu kaliskiego i miasta Kalisza. Szkolenie było prowadzone przez mistrza pszczelarskiego Pana Henryka Maślaka i obejmowało następującą tematykę:

- życie biologiczne owadów błonkoskrzydłych,

- zasady ochrony ratownika przed zagrożeniem związanym z użądleniem przez owady błonkoskrzydłe,

- metody usuwania rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych,

-  zasady i wytyczne obowiązujące w zakresie postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Nadchodzi okres wzmożonej aktywności owadów błonkoskrzydłych dlatego też odpowiednie przygotowanie jednostek OSP do prowadzenia tego rodzaju zdarzeń jest bardzo zasadne. Zajęcia zostały odebrane z dużym zainteresowaniem a przekazywane informacje były połączone z praktycznymi poradami, które wynikały z wieloletniego doświadczenia w praktyce pszczelarskiej wykładowcy.

Opracował: bryg. Dariusz Byliński